Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Sektörün röntgeni çekildi « Geri
Sektörün röntgeni çekildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kümelenme Bilgi Merkezi, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve MEDİKÜM’ün ortaklaşa düzenledikleri “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilgilendirme Toplantısı”nın Anadolu’daki ilk toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi.
 15 Nisan, 2013


Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kümelenme Bilgi Merkezi, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve MEDİKÜM’ün ortaklaşa düzenledikleri “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilgilendirme Toplantısı”nın Anadolu’daki ilk toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi.

Sektör için İhtisas OSB gereksinimi kaçınılmaz

Yelken Kulüp’te düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında geçen yıl hazırlanan sektör strateji raporuna göre 2005 yılında 1.27 milyar dolar olan Türkiye tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 8.5, toplamda ise yüzde 50.36 oranında büyüyerek 2010 yılında 1.91 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Aydemir, “Dünyada sağlık endüstrisi diğer sektörlere kıyasla daha hızlı büyüme eğilimi içinde. 2012 verilerine göre dünyada medikal sanayi sektörü büyüklüğü 300 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Bu sektörün devamlı büyüyen pastasından diğer ülkeler yaptıkları ihracat ve elde ettikleri gelirle önemli oranda istifade etmektedirler. Hatta birçoğunun büyümesine ülke olarak tıbbi cihaz alımları yaparak bizde destek vermekteyiz. Medikal sağlık sektörünün Türkiye’de önemli bir faaliyet kolu olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Nitekim sağlık endüstrisinin önemli bir girdisini oluşturan medikal sanayi sektörünün ortaya çıkarmış olduğu ekonomik değer birçok yerli ve yabancı şirketin yüksek ilgisini çekmektedir. Ancak, medikal sanayi sektörüne yönelik ürün tedarikinin yüzde 85 kadarı yurt dışından ithal edilme yolu ile sağlanmaktadır. Ülkemizde sektörün daha derli toplu ve dünya standartlarında üretim yapabileceği, ilk 5 yıl içinde dünya pazarından yüzde 1 pay almayı, cari açığı azaltmayı hedefleyen ve buna ulaşabilmesi için ihtisas organize sanayi alanları gereksinimi kaçınılmazdır” dedi.

Tıbbi alet üretiminde Samsun merkez konumunda

Toplantıda söz alan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci ise, Tıbbi alet üretimi konusunda Samsun’un merkez konumunda olduğunu ifade ederek, “Samsun’da böyle bir toplantının yapılıyor olması sağlık sektöründe her geçen gelişme kaydeden kentimiz için büyük önem arz etmektedir. Sağlık hizmetleri insanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçları arasındadır. Dünyadaki değişim pek çok alanı etkilediği gibi, sağlıkla ilgili unsurları ve dolayısıyla bu çerçevedeki hizmetlerdir. Ülkemiz bu bağlamda oldukça önemli gelişmeler kat etmiş, sağlık ihraç eder hale gelmiştir ki, bakanlığımızın gündemine alınan sağlık serbest bölgeleri şüphesiz bunun en somut göstergesidir. Samsun sağlık alanında, gerek teşhis tanı tedavi merkezleriyle, gerek tıbbi medikal aletler üretimiyle büyük gelişmeler kat etmiştir. Sağlık serbest bölgesine aday olarak gösterilen kentimiz, medikal alet üretiminde de oldukça önemli bir aktördür. Elbette ki üretim oldukça önemli aşamadır. Ancak takdir edersiniz ki yerli üretimin, sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlara ürün satma konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Aynı sorunlar bu ürünlerin ihracatı için de geçerlidir. Bu sorunun bertaraf edilmesi hususunda en önemli argüman devlet destekleri olacaktır. Özellikle ifade etmek gerekirse bizim üreticimizin markalaşma konusunda desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Tıbbi alet üretimi konusunda kentimizin ne denli önemli bir merkez olduğu hepinizce malumdur. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ve Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kümelenme Bilgi Merkezi’nin Samsun’daki ilk kümelenme çalışmalarını tıbbi alet üreticileriyle yapmış olması da bu nedenledir. Dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri olmaya aday olan Kümelenme Bilgi Merkeziyle kentimiz yenilikçi üretim metotlarını daha yakından takip eder hale gelmiş, ortak hareket etme anlayışını geliştirmiş ve sektörel katma değer sağlamıştır. Kentimizin uluslararasılaşmasında büyük katkı sağlayacağına inandığımız tıbbi cihazlar sektörünün gelişimi ülkemiz için de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün sorunlarının tespiti ve bu çerçevede geliştirilecek olan çözüm ve destek mekanizmaları bağlamında bugün düzenlenmiş olan toplantı büyük anlam ifade etmektedir” diye konuştu.

Sıkıntıları dile getirdi

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir ise, toplantının önemine işaret ederek, “İnşallah bugün burada yaptığımız toplantı sektörümüz için güzel bir başlangıç olur. Çünkü; son Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda sektörümüzü ilgilendiren çok önemli kurumlar kuruldu. Samsun, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından tıbbi cihaz sektöründe önemli bir ilimiz. Anadolu’da yaptığımız ilk toplantımız inşallah başarılı olur ve diğer illerde de örnek çalışmalar üretebiliriz. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun dışında özellikle Kamu Hastaneler Birliği’nin ve bağlı genel sekreterliklerinin bundan sonraki süreçteki çalışmaları sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli yer tutacak. Özellikle merkezi satın almalar sektörümüzü şimdiye kadar çok üzmüştü. Şimdiki endişemiz de genel sekreterlikler vasıtasıyla toplu alımların yapılması. Bunda da özellikle bölge firmalarımızın negatif etkilenmesinden endişe ediyoruz. Dolayısıyla bu alımlar yapılırken bölgedeki arkadaşlarımızın da pay alması bölge iller için çok önemli.  Bunu yeni genel sekreterliklerden bekliyoruz. Bölgelerimizin ayakta tutulması açısından bu çok önemli. 10. Beş yıllık kalkınma planında Samsun MEDİKÜM’ün ciddi  katkıları olmuştu. İlk defa tıbbi cihaz çalışma grubu oluşturuldu. Sektör olarak 2018 yılı için biz 2 milyar dolar ihracat hedefledik. 2013 yılındaki ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolar. Bunları yapabilmemiz için de bu bölgedeki insanlarımızın da üretime katkı vermeleri gerekiyor. Herkesin buna pozitif katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Şimşek’ten Samsun’a övgü

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Ercan Şimşek de, sektörün önünü açmak için sektör temsilcileriyle yakın temas halinde olduklarının altını çizdi. Sektörle ilgili yaptıkları çalışmalardan da bahseden Şimşek, “Türkiye’nin önüne koyduğu 2013 yılı ihracat hedefine ulaşması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle Anadolu’ya açılarak bu toplantıların ilkini de Samsun’da yapalım, sektörü yerinde görelim, sorunları dinleyelim istedik. Sektör ziyaretlerinde Ar-Ge’sini oluşturmuş, üretimi hattı düzgün işleyen, mühendisini çalıştıran fabrika diyebileceğimiz işletmeler gördüğümüz gibi, birkaç metrekareden oluşan az kişiyle çalışılan bazı parçaların bir araya getirildiği işletmelere de rastladık. Sonuçta bu işletmeler siz aynı şartlarda ihaleye girmiş oluyorsunuz ve eşit piyasa koşullarında yarışmamış oluyorsunuz. Biz bunun mevzuatını hazırlayacağız. Bunun çalışmalarını hazırlayacağız. Buna da başladık. Tıbbi cihazlar konusu oldukça geniş. Bununla ilgili de bir mevzuat hazırladık ve yayınlamak üzereyiz. Satış noktalarını da artık bir eczane gibi ruhsatlandıracağız. Dolayısıyla tıbbi sektörle alakası olmayan kişinin tıbbi cihaz satış noktasında mesul müdür olarak çalışamayacak. O işyerleri bizim tanımladığımız kişiye çalıştırabilecek. Bu mesleği yapan kişileri de tanımlamış oluyoruz. Halkımız da işletmelerinize de daha güven duyar hale gelecek. Ciddi denetimler yapıyoruz. Sektörle ilgili çok sayıda mevzuat hazırlıyoruz. Sizleri bir araya getirmemizdeki amaç, mevzuatlardan doğacak olan bir takım yaptırımlardan zarar görmemeniz için. Biz hiçbir üreticimizin mağdur olmasını istemeyiz. Zaten Samsun bu sektörde Anadolu’nun en güzel örneğini sergilemiş. Bir kümelenme oluşturmuşsunuz.  Bu kümelenme çerçevesinde kendinize hedef belirlemişsiniz. İnşallah bundan sonra Samsun’da bu liman daha çok hareketli olur, limana gelen maldan ziyade limandan ihraç ettiğiniz malların artar. Ben o azmi sizlerde görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlık Samsun’a büyük önem veriyor

Son olarak kürsüye gelen Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Kamuran Özden ise, böyle bir toplantının Anadolu’da ilk defa Samsun’da yapılmasının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kente verdiği desteği ve önemi gösterdiğini söyledi. Görevi gereği özellikle geri kalmış ülkelere görevli olarak sürekli gittiğini belirten Kamuran Özden, “Somali’de şu anda iki tane sahra hastanemiz çalışıyor. 40 personelimiz Somali’de. Biz yurt dışında hastaneler yapıyoruz. Kim aman derse, kim bizim size ihtiyacımız var derse biz doktorumuzla, hastanelerimizle, medikal aletlerimizle Sağlık Bakanlığı olarak oradayız. Yurt dışında yaptığımız hastanelerin tıbbi cihazlarının yüzde 90’ı yerli üretim. Biz mecbur kalmadıkça hiçbir cihazı dışarıdan alıp yurt dışına götürüp takmıyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Geçen hafta Cibuti’teydik. Bine yakın hastaya bakıp, 77 hastayı da ameliyat ettik. Cibuti’de bu zamana kadar yapılmamış birçok ameliyatı bizim doktorlarımız yaptı. Samsun’daki üretim tesislerini ben biliyorum. Gerçekten Samsun’da çok güzel üretim yapılıyor. Samsun’daki bu üretim, Karadeniz’deki bu üretim bölge ekonomisi için itici güç olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz ve hep birlikte de göreceğiz. Yurt dışına mutlaka açılın. Mutlaka firmalarınızın web sayfalarını yapın. Fuarlara mutlaka katılın. Tanıtım çok önemli. Bizim en büyük eksikliğimiz de tanıtımda. Mutlaka uluslararası departmanlarınızı oluşturun. Artık üretici arkadaşlarımız dışarıyla sıcak temas kurmalı. Yeter ki ülkemize bir döviz girsin. Kendimizi mutlaka yurt dışına artık tanıtalım, tanıtmak da zorundayız. Sağlık Bakanlığı burada. Sektör bizim önümüzde gitsin. Biz bundan gurur duyarız. Onlar bilimsel olarak yanınızda. Ben de Samsunlu bir kardeşiniz olarak yurt dışına yapacağınız tüm yatırımlarda yada açılımlarda her zaman size danışmanlık yapmaya hazırım. Bunu yapmak zorundayız. Ar-Ge ve güvenirlilik çok önemli. Burada görüyorum ki; güzel bir işbirliği var. İnşallah başarılarınız artarak devam eder. Allah yolunuzu açık etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Sektörün sorunları tartışıldı

Konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kayıt Birim Sorumlusu Ersen Ünsal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra ise Samsun TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci’nin de hazır bulunduğu bir toplantıda cerrahi ve tıbbi alet üreticilerinin yöneticileri ile Sağlık Bakanlığı yöneticileri ortak bir toplantı yaparak sorunlar masaya yatırılarak çözüm yolları arandı. Sağlık Bakanlığı yöneticileri, Cumartesi günü de Samsun’da faaliyet gösteren medikal alet ve tıbbi cihaz üretimi yapan firmaları yerinde ziyaret edecek.  

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Sipariş Ar-Ge KOBİ’leri bekliyor Sipariş Ar-Ge KOBİ’leri bekliyor
5 Haziran, 2020
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜBİTAK tarafından, proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon TL olan KOBİ’lere yönelik “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)”açıldığını söyledi.
Sanayicilerin sorunları istişare edildi Sanayicilerin sorunları istişare edildi
4 Temmuz, 2020
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank’ın video konferans yöntemiyle Sanayi Odası Başkanları ile görüştüğü toplantıya katıldı.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu