Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Sektörler kümeleniyor « Geri
Sektörler kümeleniyor
Samsun TSO tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Avrupa İşletmeler Ağı” ve “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında düzenlenen, “Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme” konulu konferansta Samsun’daki medikal, mobilya ve gıda sektörlerinin kümelenme stratejileri masaya yatırıldı.
 19 Aralık, 2012


Samsun TSO tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Avrupa İşletmeler Ağı” ve “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında düzenlenen, “Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme” konulu konferansta Samsun’daki medikal, mobilya ve gıda sektörlerinin kümelenme stratejileri masaya yatırıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Avrupa İşletmeler Ağı” ve “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında düzenlenen, “Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme” konulu konferans Samsun Yelken Kulüp’te düzenlendi. Samsun’un bölgesinde önemli bir kümelenme merkezi olmasına katkıda bulunmak ve KOBİ’ler için ekonomik gelişmenin önemli bir aracı olan kümelenmenin medikal sektöründe olduğu gibi mobilya ve gıda sektörlerinde de ulusal ve uluslararası örneklerle faydalı bir model olarak benimsenmesini sağlamayı amaçlayan konferansın açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, ulusal ekonomilerin önündeki sınırların büyük ölçüde kalkması ile ekonomilerin rekabet edebilme yeteneklerinin, uluslararası alanda ticari ilişkilerin en önemli belirleyicisi haline geldiğini söyledi. Günün şartlarında uluslararası düzendeki aktörlerin etkinliğinin ekonomik anlamdaki güçleriyle ölçüldüğünü ifade eden Mustafa Kemal Şhani, “Şüphesiz bu gücün en önemli kaynağı girişimcidir. Ancak takdir edersiniz ki, sınırların anlamını yitirdiği günümüz ekonomik düzeninde çok fazla paydaş var. Hal böyleyken rekabet edebilme kavramı da farklılaşıyor. Sistemde tek başına rekabet etmeyi oldukça zorlaştırıyor ve bugünkü konferansımızın konusu oluşturan “Kümelenme” kavramı önem kazanıyor” dedi.

Küreselleşme kavramının ticaretin kurallarını büyük ölçüde değiştirdiğini kaydeden Şahin, “Çok da uzak olmayan bir geçmişte, belli bir bölge için üretim yaparken şimdi dünya için üretim yapmak durumundayız. Belli standartları yakalamak zorundayız. Yeni üretim tekniklerini takip etmek, ihtiyaçları analiz etmek, dünya pazarının nabzını tutmak zorundayız. Bunların hepsinin üstesinden belki çok güçlü bir sermaye yapısı ve çok fazla insan kaynağı ile gelebilmek mümkün olabilir fakat takdir edersiniz ki işletmelerimizin neredeyse yüzde doksan dokuzunun böyle bir gücü yok.  İşte bu noktada “Birlikten Güç Doğar” kavramının ticari üsluptaki karşılığı olan “Kümelenme” kavramı devreye giriyor. Kümelenme işletmelerin mevcut ticari çarkta kaybolup gitmemesini sağlayan başka bir ifadeyle kaybedenin hiç olmadığı, kümede yer alanların tümünün kazandığı bir çalışma modeli.  Kümenin elemanlarına da rakipsiniz, ama bu kadar büyük bir pazarın içinde aynı zamanda birbirinize desteksiniz. Kümelenme, küresel bazda işletmelerin daha zorlu pazar koşullarında varlıklarını devam ettirmeye çalıştıkları bu dönemde işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün arttırma da başvurdukları yöntemler arasında;  alıcı-tedarikçi ilişkileri, ortak teknoloji, ortak alıcı ve dağıtım kanalları ile ortak işgücü havuzları gibi kümelenmeyi bir arada tutan unsurların getirilerinden faydalanabilmeleri bağlamında şüphesiz çok önemli bir çalışma modeli. Samsun’da medikal sektörü ile başladığımız bu çalışma modeli alternatifli üretim altyapımız sayesinde bu sektörler sınırlı kalmayacak, yakın vadede mobilya, gıda ve umuyorum ki uzun vadede lojistik, metal ve plastik işleme gibi sektörlerle devam edecektir” diye konuştu.

Samsunlu iş adamları ve sektör temsilcilerinin yanı sıra yurt dışından küme yöneticilerinin de katıldığı toplantıda T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak da kümelenmenin uluslararası pazarlarda katma değerli ürün ihracatının geliştirilmesine etkisini anlattı. Organizasyondan dolayı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na da teşekkür eden Emrah Sazak, “Kümelenme çalışmaları Türkiye’de 2004-2005 yıllarında başladı. O dönemlerde bu ve benzeri toplantıları ülkenin her köşesinde yaptık. O zaman bu toplantılara kümelenmenin tüm aktörleri katılmazdı. Kümelenmenin asıl aktörü firmalardı. Çünkü kümelenme ekonomik kalkınmada bir araçtı ve her şey firmaların rekabet gücünün artması içindi. Ama bugün görüyoruz ki; gerçek aktörler burada” diye ifade etti. Samsun’da rekabetçiliği tespit edilen medikal, mobilya ve gıda olmak üzere üç sektörün kümelenme ile ilgili çalışmalarını değerlendirerek; “Türkiye kümelenme ile 2004-2005 yıllarında tanıştı. 2007 2009 yıllarında da İhracat Genel Müdürlüğü olarak kümelenme ile ilgili politika geliştirme projesi yürüterek ortak dil geliştirdik. Kümelenme ile ilgili farkındalığımız arttı. Ancak, işi somut adımlara götürmek ve icraata çevirmeliydik. Dolayısı ile KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi tasarlandı. 5 ilde kümelenme uygulamaları yapılarak bu uygulamalar pilot olarak ele alınacak ve diğer iller içinde başarı hikayesi olacaktı. Tasarım bu idi. Bu iller arasında Samsun medikal el aletleri ile yer aldı. İhracat Genel Müdürlüğü olarak bu süreçte sürdürülebilirlik sağlayacak bir destek mekanizması tasarladık. “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ile ihracatta devlet yardımları anlayışımızı harmanladık. Bu noktada çalışmalara ivme sağlayacak bir destek mekanizması ile bugün Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde medikal sektöründe bir uluslar arası rekabetçilik projesi var. 730.000 ABD doları bütçesi olan bir proje bu. Bu proje çerçevesinde TSO ile MEDİKÜM önderliğinde sektörün uluslararası arenada bir adım daha ileriye götürecek daha rekabetçi kılacak çalışmalar yapılıyor“ dedi.

Ardından kürsüye gelen Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise, uluslararası alanda rekabet edebilmek için kümelenmenin önemine değinerek, “Mobilya ve gıda sektörleri için aynı medikal el aletleri sektöründe olduğu gibi bir dernek çatısı altında birleşme ve çalışmalarını birlikte yürütülmelidir. Toplantının gündeminde üç ana sektör belirlendi ve bunlar ile ilgili kümelenme çalışmaları masaya yatırılacak konuşulacak ve tartışılacak. Samsun’da önceki yıllardan itibaren devam eden ve önemli bir mesafe kat edilen sağlık sektörü ve medikal el aletleri üretimi konusunda diğer sektörlere göre daha fazla birikimimiz var. Çalışmalarımız somut şekilde ortaya çıkmış ve neyi nasıl yapacağımız konusunda daha net fikirlere sahip konumdayız. Diğer sektörler mobilya ve gıda sektörü Samsun için üzerinde hassasiyet ile durduğumuz diğer iki sektör. Mobilya ve gıda sektörüne de aynı medikal el aletlerinde olduğu gibi bir dernek çatısı altında birleşme ve çalışmalarını birlikte yürütme noktasında bir gayret oluşmasını tavsiye ediyorum. Medikal sektöründe Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) adı altında bir dernek oluşturuldu ve bu konuda sektörün tamamını kucaklayan birlikte hareket eden bir anlayış ile bu çalışmaları ortaya koyuyorlar. Biz bunu mobilya ve gıda sektörlerinde de oluşturabilir isek sesimiz daha gür çıkar. Çalışmalarımızı daha net şekli ile ortaya koyar ve daha hızlı mesafe alırız. Kümelenme artık önümüzde ki süreçte önem arz eden ve Uluslararası alanda rekabet etmenin en önemli unsurlarından biri olarak karşımızda duruyor. Samsun’da şu ana kadar oluşan bilincin bundan sonra ki süreçte bunu uygulamaya dönüştürme ve bundan yararlanma noktasında önemli bir aşamaya geldiğini düşünüyorum” diye belirtti. Kümelenme çalışmaları konusunda Samsun’da güzel bir işbirliği, güzel bir uyum ve güzel bir çalışmanın olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu çalışmalarda Ekonomi Bakanlığı’nın çok ciddi katkılarını aldık almaya devam ediyoruz. TSO bunun öncülüğünü yapıyor ve bu çalışmalarda bir üst kuruluş olarak faaliyetlerde bulunuyor. Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) ve diğer sektör temsilcileri ve dernekleri bu konuda önemli katkılarda bulunuyor. Sivil toplum örgütlerimiz iş dünyasının bir araya geldiği derneklerimiz de bu tür çalışmalara katkılar sunuyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız (OKA) belirli projeleri finanse ederek onların gerçekleşmesine katkı sunuyor. Samsun’da güzel bir işbirliği güzel bir uyum güzel bir çalışma var” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kümelenme ile ilgili genel konuların tartışıldığı panel bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü Selçuk Karaata’nın yaptığı, “Kümelenmenin Uluslararası Pazarlarda Katma Değerli Ürün İhracatının Geliştirilmesine Etkisi” konulu panelin ilk konuşmacısı T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ Ve Kümelenme Destekleri Dairesi Uzmanı Şafak Ergün oldu. Ergün, Bakanlık tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı (URGE) kapsamında yürütülen 100 kadar proje ile ilgili istatistiki bilgi verirken, Bakanlığın kümelenme çalışmalarına verdiği katkıya dikkat çekti. Aynı panelde konuşan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Koordinatörü Vedat Kunt kümelenmenin sadece ihracat ya da bölgelerin ekonomik kalkınmasına destek olmadığını, aynı zamanda bölgelerdeki sosyal yaşama etkilerinin de olacağını anlattı. Kunt ayrıca, dünyada yaşanabilir şehirler sıralamasında yer alan ilk 10 şehrin ortak özelliklerini anlatırken, Samsun’un sahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

Yine Karaata tarafından yönetilen “Kümelenme ve Bölgelerin İnovasyon Kapasitesi” konulu panelde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Haşim Cihan Demirköprülü tarafından Bakanlığın önümüzdeki aylarda uygulama esaslarını yayınlayacağı “Kümelenme Destek Programı” hakkında bilgi verdi. Aynı panelin bir diğer konuşmacısı olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Uzmanı Akın Uğurlu TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) için hazırladıkları “Bölgesel İnovasyon Stratejisi” ve rapor hazırlama süreci ile ilgili teknik bilgi verdi.

Öğleden sonra, sektörel bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla medikal, mobilya ve gıda sektörlerinin temsilcileri kendi aralarında sektörel kümelenme çalışmalarını tartıştıkları paralel oturumlar gerçekleştirildi. Samsun TSO Meclis Katip Üyesi Koray Uludoğan’ın moderatör olarak yönlendirdiği “Medikal Sektöründe Kümelenme Paneli”, MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir Samsun’da Sağlık Ekipmanları Kümesi olarak neler yaptıklarını ve KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında hazırlanan sektör stratejisi doğrultusunda yürütülen 730 bin dolarlık “Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında yürütülecek çalışmaları anlattı. Aynı sektörde Türkiye’de ve dünyada yürütülen diğer kümelenme çalışmalarının hangi aşamada olduğunu görmek ve bir noktada karşılaştırma yaparak küme oyuncularının kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla konferansa yurtiçinden ve yurtdışından küme yöneticileri de katıldılar.  Ankara OSTIM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman Samsun’dan daha önce başladıkları kümelenme çalışmalarında karşılaştıkları sorunları ve bunları çözerken kullandıkları yöntemleri aktardı. Henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen İzmir Kalkınma Ajansı’ndan aldıkları Doğrudan Faaliyet Desteği ile hızlı bir başlangıç yapan İNOVİZ İzmir Medikal Sanayi Kümelenmesi adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aydın da gerçekleştirecekleri projelerini paylaştı. Bu oturumun ilginç konuşmalarından biri T.C. Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanı Zafer ARSLAN tarafından yapıldı. Sektörün yüzde 90 oranında yurtdışına bağımlı olduğunu belirten Arslan bu durumu tersine çevirebilmek amacıyla kullanılacak “off-set” uygulamaların ayrıntılarını aktardı. Son olarak Norveç’teki kümelenme çalışmalarını ve bu konudaki devlet desteklerini anlatmak üzere Karin Hoidahl konuşmacı olarak panele katıldı. Özellikle Oslo Medikal Kümesinin çalışmalarını anlatan Hoidahl, Kümenin uluslararası işbirliklerine açık olduğunu ve Türkiye’deki sektör temsilcilerini Oslo’ya davet ettiklerini belirtti.

Bir başka salonda gerçekleşen ve KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Uzmanı Barış Cihan Başer tarafından yönetilen edilen “Mobilya Sektörü Kümelenme Paneli”nde öncelikle Samsun’da yeni başlayan çalışmalar ve sektörün durumu Samsun Mobilya Kümelenmesi adına Erkan Malkoç tarafından aktarıldı. Türkiye’deki diğer 26 mobilya kümesine göre esnek ve dinamik bir yapıya sahip ve hızlı hareket eden İnegöl Mobilya Kümesi çalışmalarını Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Ahmet Güleç aktardı. İzmir Mobilya Kümesinin bir üyesi olan FY Mobilya’nın İcra Kurulu Başkanı Feridun Yeşilyurt, bir firmanın bir iş kümesinin üyesi olduğunda elde edeceği avantajları ve küme dışında kalırsa da kaybedeceklerini ayrıntıları ile anlatarak firmaları motive etti. İzmir’de Mobilya kümesinin gelişmesine öğrencileri ile birlikte destek vererek üniversite-sanayi işbirliğinin iyi bir örneğini sergileyen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Tasarım Bölüm Başkanı Can Özcan sektörde tasarımın öneminde vurgu yaptı. Yeni, yenilikçi ve farklı tasarlanmış ürünler üreten firmaların dünya da ve Türkiye’de nasıl öne çıktıklarını ve markalaşma sürecinde nasıl rakiplerine nasıl fark attıklarını anlattı. Bu oturumun en ilginç konuşması Bulgaristan Mobilya İş Kümesi Derneği Başkanı Genoveva Murray tarafından yapıldı. Bulgaristan sadece otel mobilyası üreten ve son olarak Fransa’da Hilton Oteli’nin ihalesini kazanan bir kümenin koordinatörü olarak şimdiye kadar devlet desteği almadan küme çalışmalarını nasıl yürüttüklerini anlattı.

Aynı anda devam eden paralel oturumlardan sonuncusu “Gıda Sektöründe Kümelenme Paneli”ydi. Bu panel içerik ve yaklaşım olarak diğerlerinden biraz farklıydı. Bu panelin amacı gıda sektöründeki kümelenme çalışmalarının ilki olarak değerlendirildi ve bilgi paylaşımı mı da bu yöndeydi. Öncelikle hem aynı zamanda oturumun moderatörlüğünü de yapan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Koordinatörü Vedat Kunt tarafından sektörün değer ve tedarik zinciri analizi ve bu analizlerin kümelenmeye katkısı anlatıldı. Mersin Yaş Sebze Meyve Kümesi Koordinatörü Hürrem Betül Levent Mersin’de kümelenme sürecinde yaşadıkları sorunları, çözüm yollarını anlatarak deneyimlerini paylaştı. Aynı panelde söz alan Growth Clsuter Koordinatörü  John Murray, Makedonya Tikveş Şarap Kümesini ve öne çıkmasını sağlayan çalışmaları aktardı.  

 “Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme: Samsun Konferansı”, ilk kez Samsun TSO tarafından yürütülen iki önemli projenin ortak etkinliği olarak düzenlendi. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında Odamız bünyesinde kurulan “Samsun Kümelenme Bilgi Merkezi”nin koordinasyonunda ve “Avrupa İşletmeler Ağ”ı projesinin finansal katkısı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğleden önce gerçekleştirilen panellerde Kümelenmenin ihracat ve bölgesel inovasyon kapasitesinin artırılmasına katkısı ve öğleden sonraki paralel oturumlarda ise medikal, mobilya ve gıda sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı küme yöneticileri deneyimlerini paylaşarak bilgi alış verişinde bulundular.

KOBİ’ler arası işbirliklerinin artırılması, firmalarda verimlilik ve katma değer artışlarının sağlanması, firmaların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, firmaların uluslararası pazarlara girişi ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen projeler kapsamında benzer etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Çek ve Samsunlu iş insanları işbirliği için bir araya geldi Çek ve Samsunlu iş insanları işbirliği için bir araya geldi
24 Eylül, 2020
Samsun TSO’nun yürüttüğü AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında,  proje ortağı olan Çek Ticaret Odası ile “Çek- Samsun İş Forumu ve Firmalar Arası İkili İş Görüşmeler” etkinliği gerçekleştirdi.  Program kapsamında, Çekya ve Samsun işbirliği imkanları ele alınarak, iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.
Samsun TSO Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi Samsun TSO Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
23 Eylül, 2020
Samsun TSO Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu