Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
İhracatta yol haritası belirlendi « Geri
İhracatta yol haritası belirlendi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve ihracatta Samsun’un yol haritasının belirlendiği, “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.
 29 Nisan, 2013


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve ihracatta Samsun’un yol haritasının belirlendiği, “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Samsun’un ihracat vizyonundaki hedef ise, 2015 yılında 1 milyar dolar, 2019 yılında 3 milyar dolar ve 2023 yılında ise 6 milyar dolar ihracat olarak belirlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın şehrin ve işletmelerin uluslararası arenada da rol sahibi olması ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi açısından sorumluluğunun bilinci ile Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Ana Planında TR83 Bölgesi için belirlenen beş stratejik amaçtan biri olan işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılmasına destek vermek ve Samsun’daki dış ticaretin mevcut durumunun ve yeni fırsatların analiz edilerek şehrin ihracat vizyonunun ve stratejisinin belirlenmesi çalışmaları alanında kurumsal yapı oluşturmak için hazırladığı “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” kamuoyuyla paylaşıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ihracatçı firmalar, gümrük müşavirliği firmaları, lojistik firmaları ve ilgili kurumların katılımı ile 9 ayda hazırladığı ve ihracatta Samsun’un yol haritasının çıkartıldığı “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”nın tanıtım toplantısı Yelken Kulübü’nde gerçekleştirildi.

“İhracat ile ilgili büyük fotoğrafı görmek gerek”

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin kalkınması için, olmazla olmazlar arasında ilk sırada saydıkları konulardan birinin ihracat olduğunun altını çizdi. Samsun’un ihracatını artırmak için bu zamana kadar bir çok faaliyete imza attıklarına değinen Murzioğlu, “Bugün, tıpkı lojistik köy konusunda olduğu gibi inisiyatif aldığımız önemli bir çalışma vesilesiyle birlikteyiz. İhracat, yönetim olarak ekonomik kalkınmamız adına öncelikli gördüğümüz konuların en başında gelmektedir. İhracat; oda olarak bugüne kadar kaynaklarımızı ağırlıklı olarak seferber ederek pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdiğimiz bir konu. Doğal olarak bütün gayretimiz firmalarımızın ve kentimizin ihracat rakamlarının çok daha üst seviyeleri çıkması içindir, çünkü sahadaki asıl oyuncular onlar olduğu gibi, dış pazarlardaki bu sıkı rekabet ortamında verdikleri mücadeleden dolayı asıl takdir edilmesi gerekenler de onlardır. İmalatçı ve ihracatçı firmalarımızın önlerindeki engellerin kaldırılması, hedef pazarlarımızın genişletilmesi, ürün çeşitliliğimizin ve kentimizin topyekün rekabet gücünün artırılması için “ihracat ile ilgili büyük fotoğrafı” görmek gerekir. İlgili tüm tarafların hizmetine sunmak, ihracat ile ilgili tüm tarafların alacakları kararlarda ve faaliyetlerinde onlara ışık tutmak ve aslında ihracat hedefine kilitlenerek ortak hareket etmek için İhracat Master Planı’nı, yine tüm tarafların görüşlerini alarak, hazırladık. Şüphesiz, Oda olarak, ihracat konusunda bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalar,  bu plan çerçevesinde olacaktır. Ve dilerim ki; sizlerin çalışmalarına da ışık tutacaktır. Elbette bu plan, amacın kendisi değildir, ancak bizleri hedefe götürecek ve hızlandıracak önemli, etkin bir araçtır. Zira halihazırda Samsun İhracatçılar Birliği’nin kurulması, Eximbank Samsun Ofisi’nin açılması gibi çalışmalarımız devam etmektedir ve yakın zamanda sonuçlanacaktır. Samsun’un kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığım bu planda mali desteğini aldığımız Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına, hizmet aldığımız danışman firmamıza, görüşleri ile destek veren tüm kurumlarımıza ve firmalarımıza, bugünkü toplantımıza iştirak eden siz değerli katılımcılara ve çalışmalarımızın hiç birinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Okan Gümüş, “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”nı davetlilerle paylaştı

Murzioğlu’nun konuşmasından sonra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Okan Gümüş, “Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”nı kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık bir saat süren sunumda Samsun’un ihracatta önceliklerini, eksikliklerini, artılarını ve hedefinin ne olması gerektiğini anlattı. Projenin kapsamından da bahseden Gümüş, “Bu projenin kapsamı, Samsun’dan gerçekleştirilen ihracatla ilgili firma, iş destek örgütleri, konu ile ilgili yerel ve merkezi tüm ilgililerin kullanabileceği ihracat ile ilgili bölgesel yol haritasını belirlemektir.  Samsun’daki firmaların ihracat konusundaki yetkinliklerini belirlemek ve mevcut sıkıntı ve sorunları ortaya koymak için bir saha çalışması yapılmıştır. Belirlenen sorun alanları ve mevcut durum göz önünde bulundurularak katılımcı bir süreçte, ihracat stratejisi belirlenmiştir. Samsun İhracat Stratejisi ve Eylem Planının 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu yerel hedefleri içermesi öngörülmüştür. TC Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ile hazırlanan 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 2023 yılında ülkemiz ihracatının 500 milyar dolara çıkarak sürdürülebilir ihracat ve ekonomik büyümenin yakalanması amacıyla hazırlanmıştır. Dünya ticaretini serbestleştirme adına yürütülen ve ticaret, mali ve üretim alanlarını kapsayan ekonomik küreselleşme girişimleri ve bölgesel birleşme trendleri de planın hazırlanması sırasında göz ardı edilmemiştir. Samsun İhracat Stratejik Planı hazırlanırken yapılan araştırmalar sonucunda; Samsun’da ihracat yapan firma sayısı 203 iken, Samsun ihracatının yüzde 75’inin yalnızca 20 firma tarafından gerçekleştirildiği,yüzde25’inin ise geriye kalan 183 firma tarafından yapıldığı gerçeği öne çıkmıştır. Küresel ihracatta en çok işlem gören ürünler olan; organik kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kıymetli  metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul  eşya;  demir ve çelik, nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları, elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve  diğer kara taşıtları; hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları, tıbbi veya cerrahi cihazlar ve aletlerin Samsun’un ihracatında da 2008-2011 yıllarında yüzde 85 dolaylarında yeri olduğu saptanmıştır.  Samsun’un ihracat pazarlarına bakıldığında ise en büyük 10 pazarının; Almanya, Endonezya, İtalya, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Peru, Azerbaycan, Rusya ve Tunus şeklinde olduğu göze çarpar.  Şu anda Samsun’daki yerleşik ihracatçı firmaların hedef pazarları; yüzde 32 AB ülkeleri, yüzde 19 KEİÖ ülkeleri, yüzde 11 Ortadoğu ülkeleri, yüzde 10 Kıta Afrikası ülkeleri ve yüzde 7 Kuzey Afrika ülkeleri iken, geleceğe yönelik projeksiyonlara bakıldığında, Samsun’un 2023’te gerçekleştireceği ihracatın yüzde 50’sinin KEİÖ Ülkeleri ve Türkiye’nin diğer komşularına (İran, Irak ve Suriye) yapılması öngörülmektedir. İhracatta AB ülkelerinin payının düşmesi yerine Tuna Havzası ülkeleri olan doğu Avrupa ülkelerine yönelik ihracatın artması beklenmektedir. Ayrıca Samsun’un ihraç pazarlarında halen ve gelecekte rekabet üstünlüğü olacak sektörleri ise; metal, makine, döküm, yedek parça -medikal cihaz ve yedek parça İmalatı-tarım ve işlenmiş gıda ürünleri -elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar-tıbbi –cerrahi el aleti imalatı-yaş sebze ve meyve olarak sıralanabilir” diye konuştu.  

Fırsat iyi değerlendirilmeli

Ardından söz alan Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Fahrettin Ulusoy, bir ihracatçı olarak çalışmaya emek verenleri kutlayarak, “Bir sanayici ve ihracatçı olarak Türkiye’nin bugün geldiği noktadan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Samsun’un çok önemli avantajları var. Bunlardan bir tanesi ise iki yıl önce Samsun limanından başlatılan konteynır taşımacılığı. Bunun için büyük gayret gösteren başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu bize bir ufuk açtı. Şu anda devletin büyük teşvikleri var. Bugün bir fuara gittiğiniz zaman katılımınızın yüzde 75’ini devlet finanse ediyor. Böyle bir nimet eskiden yoktu. Geçmişte ilgili kurumların daire başkanlarına erişmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi değil daire başkanı, genel müdürüne, müsteşarına ve bakanına kadar emrinizde. Önünüzü açmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek lazım. İhracatçılar Birliği’nin Samsun’da kurulmasına bende destek veriyorum” dedi.

“Seferberlik içinde büyük depar atmalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini belirterek, “Sizlerde bu değişim ve dönüşümün içindesiniz. Samsun 400 milyon dolar civarında bir ihracat yapan şehir. Ama bunu telaffuz bile etmek istemiyoruz. Türkiye’nin 16 tane büyükşehrinden biri olan Samsun’un bundan çok daha fazla ihracat yapan ve ihracatıyla da o ön sıralamada olması gerekir diye düşünüyorum. Yeni alanlar, yeni koridorlar ve yeni stratejilerle yeni ufuklara koşma gereğimiz var. Telaffuz edilen rakamları bulmak için 400 milyon dolarları bir kenarda bırakmamız lazım. Ülkemiz şu anda ihracata büyük öncelik veriyor. Bizim şu anda bu zamana kadar ihracatta önemli şeyler yapmadık diye dizimizi dövmemizin kazandıracağı bir şey yok. Ama gerçeği ortaya koyarak bundan sonra hepimizin Samsun’un ihracatına ne kadar katkı veririmle işe başlaması lazım. Yoksa kendi kendimizin alıp satmasıyla bir yere varamayız. Samsun şehir olarak, imajı olarak, gelişmişlik olarak eriştiği bir boyutla hiç alakası olmayan bir ekonomik durumu olan bir şehir durumuna düşecek.  Böyle bir komplekste oluşacak. Yani bunun kırılması lazım. Bu açıdan yerel yöneticiler olarak bize çok büyük görev düşüyor. Bizim bir kere yerel yöneticiler olarak çevre ülkelerin kentleriyle çok iyi ilişkiler içine girmemiz gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Bunun farkındayız ve bazı kentlerle kardeş şehir ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum. Karşı kıyıları ve Afrika’yı çok önemsiyorum. Afrika boş bir coğrafya. Afrika, batının tenezzül bile etmediği bir coğrafya ve bu coğrafyayı ne olur önemseyelim. Çok gelişkin olduğumuz inşaat enstitüsü ve inşaat yapım teknolojileri konularında Rusya’da, Ukrayna’da olduğu gibi Afrika’da çok büyük boşluklar var. Hakikaten bir seferberlik içinde olmamız ve büyük bir depar ortaya koymamız lazım. Bunun için ben Büyükşehir Belediyesi olarak hazırım. Oturduğumuz sürece hiç kimse gelip de bizim malımızı bulmayacak. Biz hiç kimsenin yapmadığını yapmıyoruz. Bizim yapmak istediğimizi de herkes yapmaya çalışıyor ve herkes koşuyor. Kim daha fazla koşarsa o kazanacak. Onun için bizim daha çok fazla koşmamız gerekiyor. Sizlerle beraber koşmaya hazırım. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırladığı bu çalışmayı son derece özgün bir çalışma olarak görüyor ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Üretim ihracata dönük modele dönüşmeli”

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da, uzun uğraşlar sonucu hazırlanan çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Bugün itibariyle baktığımızda Samsun 422 milyon dolarlık bir ihracatla arzu edilen noktada olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunu daha iyi noktaya taşımak adına gerçekleştirilmiş olan bu stratejik eylem planı da önümüzdeki dönemde bu alanda nasıl hareket edeceğimiz konusunda bizlere fikir verecektir, yol gösterecektir. Raporda ayrıntılı olarak neler olacağı konuşuldu, tartışıldı. Eksiklikler nelerdir ve neler yapılması gerektiği konusunda bir takım öneriler de sunuldu. Samsun önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında kendisine hedef koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde ne kadar yer alacak, bu konuda kendisine ne kadar pay ortaya koyacak, bu raporda yer aldı. Özellikle 2015-2019 ve 2023 olarak kademeli bir geçişi ve hedefleri ortaya koyan bu planın öngörülerinin gerçekleştirilebilir hedefler olduğuna kişisel olarak inanıyorum. Samsun’da bu potansiyel var ve Samsun bunu gerçekleştirebilecek önemli birikimlere sahip bir kent. Samsun, coğrafi anlamda çok önemli bir potansiyele sahip. Lojistik anlamdaki potansiyelini iyi kullanmak ve uluslararası alanda rekabeti iyi bir şekilde gerçekleştirebilmek adına çalışma yapmak durumunda. Çevre illerle kendimizi kıyasladığımızda Samsun’un bu lojistik avantajları burada faaliyette bulunan firmalarımız için büyük bir fırsat. Limanın varlığı, karayolu ulaşım imkanları, havayolu kargo taşımacılığı ve demiryolu bağlantısı uluslararası ticaret bakımından Samsun için çok önemli bir avantaj. Samsun bunun farkında. Ticaret ve Sanayi Odamızla ve diğer kurumlarımızla işbirliği içinde lojistik mastır planımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda bunu kamuoyuyla ayrıntılı bir şekilde paylaşacağımız lojistik köy kurulması noktasında da önemli bir mesafe aldık. Bir aksilik olmazsa Samsun’a uluslararası standartta bir lojistik merkez yapmak adına ortak bir çalışma içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Temel hedefimiz, Samsun’un ve Türkiye’nin ihracatta kendisine koyduğu hedeflere ulaşmak adına altyapısını kentimizde gerçekleştirebilmek. İyi bir alt yapıya sahip değilseniz bunu gerçekleştirebilmede bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız mümkün. Bunu önemsiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımız işbirliği içinde. Samsun’daki firmalarımızın artık kendi kendine yeten veya ürettiğimi ben iç piyasada tüketiyorum, başka bir arayış içine girmiyorum deme noktasından kurtulması lazım. Artık ufkumuzu dünyaya çevirmek ve üretimimizi ihracata dönük bir üretim modeline dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim ürettiğimizi iç piyasaya zor yetiştiriyorum mantığı ile hareket edersek bu hedefleri gerçekleştirmelerde arzu ettiğimiz noktalara varabilmemiz mümkün değil. Ürettiğimiz ürünler uluslararası alanda rekabet edebilir nitelikte mi, kalitede mi diye tüm firmalar kendi kendine sormalı. Değilse de bunu iyileştirecek çalışmalara şimdiden başlamalı. Bunu gerçekleştirebilecek birikime ve deneyime sahibiz. Bunu yapabilecek belirli niteliklerde insan gücüne sahibiz. Bunları bir araya getirme noktasında eksikliklerimiz var. Bunu nasıl gidereceğimiz noktada da hazırlanan raporda eylemler ve hedefler var. Samsun’da güzel bir uyumumuz var. Hep birlikte bir takım ortak çalışmalar içinde yer alıyoruz. Ben Samsun’da enerjinin, birlikteliğin ve bu birikimin var olduğuna inanıyorum. Siz değerli iş adamlarımızın yaptığı çalışmalarda bunun önemli bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Samsunlu iki firma ilki başardı Samsunlu iki firma ilki başardı
24 Haziran, 2020
TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, COVİD-19 Güvenli Turizm, COVİD-19 Güvenli Üretim Belgelendirme faaliyetleri kapsamında Karadeniz Bölgesinde ilk defa belge almaya hak kazanan iki firmaya düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Samsun TSO’dan yeni bir hizmet daha Samsun TSO’dan yeni bir hizmet daha
10 Haziran, 2020
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen bazı belgelerin Oda’ya gelmeden, “MERSİS” programı üzerinden verilmeye başlandığını söyledi.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu