Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun TSO Meclisinde 'Torba Yasa' brifingi « Geri
Samsun TSO Meclisinde
Samsun TSO Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerine ve Meslek Komitesi Üyelerine, Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü uzmanları tarafından 6552 sayılı kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili sunum yapıldı.
 6 Kasım, 2014


Samsun TSO Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerine ve Meslek Komitesi Üyelerine, Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü uzmanları tarafından 6552 sayılı kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili sunum yapıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ekim ayı olağan meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Muharrem Durmuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya ve Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul’un da katıldığı toplantıda, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri, 6552 sayılı kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgilendirildi.

En fazla iki taksit ödenmemesine izin verilecek

Vergi Dairesi Başkanlığı adına sunum yapan Vergi Dairesi Müdürü Murat Kahramanoğlu, üyelere, kanun kapsamına giren alacakların türleri ve dönemleri hakkında bilgi verdi. Kahramanoğlu, “Kanun hükmüne göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; yasada belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, kesinleşmiş alacak olması ve kanunun yayınlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır. Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak devam edilecektir. Bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesine izin verilecektir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir. Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri tutar kadar kanun hükmünden yararlanacaklardır. 6112 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden alacaklar, bu kanun kapsamı dışında tutulmuştur” dedi.

SGK borçları yeniden düzenlendi

Ardından ise, SGK Samsun İl Müdür Yardımcısı Zeki Akgül, yapılandırmanın hangi borçları kapsadığına dair açıklamada bulundu. Kanunun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenlediğini belirten Zeki Akgül,  “Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak. 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek. İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50'si Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da faydalanacak. Söz konusu çalışanlarda prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek” diye konuştu.

Müşterek Meslek Komite Toplantısı da yapıldı

Sunumların ardından ise, Ekim ayı Olağan Meclis Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, Cengiz Engin, Koray Uludoğan, Murat Keskin ve Ümit Bener Ayla da gündem dışı konuşma yaptılar. Meclis toplantısının akabinde ise, Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Diğer Haberler Tüm Haberler »
İhracata İlk Adım’da Samsun pilot il seçildi İhracata İlk Adım’da Samsun pilot il seçildi
13 Kasım, 2020
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracat potansiyeli olan firmaların destekleneceği bir proje olan “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında Samsun’un Ticaret Bakanlığı tarafından pilot il seçildiğini söyledi.
Murzioğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı Murzioğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı
24 Kasım, 2020
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitime yapılan yatırımın ve öğretmenlere verilen kıymetin asla karşılıksız kalmayacağını vurguladı. ​
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu