Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Reflektör Denetleme Rehberi « Geri
 16 Eylül, 2013

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun 27/12/2012 tarihinde gerçekleştirdiği 127. toplantısında ağır ve uzun araçlar ile yavaş hareket edebilen taşıtlarda ku LI anı 1 an arka işaret levhaları ve araç bordür reflektif şeritleri ile ilgili teknik düzenlemeler konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve Bakanlığımız koordinesinde kurulması kararlaştırılan çalışma grubu oluşturularak sahte ve onaysız reflektif malzeme imal, satış ve kullanımına karşı yaptırımda bulunulmak üzere çalışma yapılmıştır.

 
Çalışma sonunda; Sanayi Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görev alanı kapsamında konuyla ilgili olarak gerekenlerin yapılacağı beyan edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından periyodik araç muayenelerinde sahte reflektör kullanımının “ağır kusur” sayılması için gerekli çalışmalar yapılması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerinde reflektörlerin olup-olmadığına bakılmasıyla birlikte araç üzerine uygulanmış olan reflektörlerin sahte olup olmadığının da denetlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ancak bu denetimlere geçilmeden önce denetimden habersiz olan son kullanıcının mağdur olmaması amacıyla 2 aylık bir geçiş süresi verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu geçiş süresi zarfında görsel ve yazılı basın kullanılmak suretiyle sahte reflektör kullanımının sonuçlarıyla ilgili olarak -Ülke genelinde kullanıcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ülkemiz genelinde gerek üretim yerlerinde ve gerek satış yerlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri 3 Haziran 2013 itibarıyla yapılmaya başlanarak piyasaya sahte reflektör arzının önlenme sürecine geçilmiştir. “Bilinçlendirme” ile “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” süreçleri devam ederken 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde bulunan Araç Muayene İstasyonlarında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı marifetiyle de karayolunda yapılacak yol denetimlerinde sahte-gerçek reflektör tespiti yapılarak sahte olduğu belirlenen araç sahiplerine yasal yaptırım uygulanması hedeflenmektedir.

Adı geçen çalışma grubunda alınan karar ile bastırılmış olan Reflektör Denetleme Rehberleri aşağıda ismi bulunan çalışma grubu üyelerine, ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilmek üzere talep edilen adetlerde daha önce bildirilmiş olan adreslere aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda yazımız ekinde gönderilmekte veya kurumların kendi iç birimlerine konu ile önceden bilgilendirmeleri süreleri göz önüne alınarak doğrudan ilgili birimlerine bilahare gönderilecektir.

Ayrıca Reflektör Denetleme Rehberi örnekleri, sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarına; federasyon, birlik ve derneklere de üyelerini sahte reflektör konusunda bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla gönderilmektedir. Ülkemizde trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için söz konusu ilgili sivil toplum kuruluşlarının üyelerine sahte/güvensiz reflektör ve reflektif şerit ,alıp-satmamaları ve kullanmamaları, gerçek/güvenli reflektör ve reflektif şerit kullanmaları hususunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapmaları önem arz etmektedir.

Reflektör Denetleme Rehberindeki şekiller bilgi amaçlı verilmiş olup bu rehberler ışık yansıtıcı özelliğine göre sahte ürünlerle gerçek ürünleri birbirinden ayırt etmek için hazırlanmıştır. Şekil, renk, desen, uygulama yeri, boyut gibi kriterler bu çalışmada göz önüne alınmayıp sadece sahte ve gerçek arasındaki farkın bilinmesi, ekteki fener veya başka bir ışık kaynağı tutulduğu zaman yansıtıp yansıtmayacağı dikkate alınacaktır. Reflektif malzemelerin ilgili teknik düzenlemenin geri yansıtma şartlarını sağlayıp sağlamadığı, reflektif malzemeye yaklaşık 40-50 santimetreden ekte gönderilen fenerler ile dik şekilde ışık gönderilerek yansıyan  ışığın yeterli olup olmadığının Orijinal numuneler ile karşılaştırılması  ile anlaşılabilir. Eğer yansıma yok veya yetersiz ise reflektörler sahte/güvensizdir. Ayrıca orijinal tip onaylı güvenli reflektörler de zamanla özelliklerini kaybetmekte ve değiştirilmeleri gerekmektedir.

Bu reflektörler üzerinde yansıtmayı engelleyecek şekilde bazı son kullanıcılar tarafından sonradan yazıldığı anlaşılan; reklam yazısı, şirket-firma ismi, arka yazısı, slogan vb. harici yazılar da bulunmamalıdır.

Araç bordür işaretlemesinde kullanılan reflektif şerit kontrolünde ülke kodları, tip onay numaraları ve üretici firma logoları imalat aşamasında reflektif şeritlerin katmanları içine yazılmış olmalı ve tiner, aseton gibi çözücüler ile bıçak ucu kazımasıyla silinmeyecek şekilde olmalıdır. Ülkemizin onay kodu “e37″ olup bu kod numarası ülkeye göre değişebilmektedir. Halihazırda ülkemizden R104 onayı almış (‘e37′ kodlu) reflektif şerit bulunmamaktadır. Reflektör Denetleme Rehberindeki gerçek ürünler esas alınarak sahtesinin ayırt edilebilmesi mümkün olacaktır.

Reflektör ve/veya reflektif şeritler yapılan kontrol sonucunda ışık yansıtan gerçek reflektif malzemeler ise “Var/Gerçek” olarak değerlendirilecek, ışık yansıtmayan sahte malzemeler “Yok/Sahte” olarak değerlendirilecektir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
KOBİGEL Programı 9 Eylül
4 Eylül, 2020
İşletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilen "KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)" hakkında KOSGEB ve TOBB iş birliğinde, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14:00' de internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. KOSGEB temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde KOBİGEL desteği anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.  
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun "Hayat Eve Sığar (HES)" Kararı
6 Eylül, 2020
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/09/2020 Tarihli ve 111 Sayılı Kararı 05.09.2020 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kamu / özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ve hizmet almak için kamu / özel kurum ve kuruluşlara giden vatandaşların “Hayat Eve Sığar (HES)”  kodu kullanmalarına ilişkin 05/09/2020 tarihli ve 111 sayılı kararıyla; Vatandaşlarımızın 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayan “kontrollü sosyal hayat” sürecine uyumlarını kolaylaştırmak ve salgının yayılmasının takibini hızlı bir şekilde yapabilmek için Sağlık Bakanlığı’nca uygulamasına geçilen ve akıllı telefonlara kurulan “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasından, e-Devlet’ten ve kısa mesaj servisinden (SMS) alınan HES koduyla; Vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerin COVID-19 salgınının yoğun olarak yaşanan bir yer olup olmadığı, COVID-19 salgını açısından güvenli alanda bulunup bulunmadıklarını öğrenebilmeleri, COVID-19 salgınıyla ilgili gördükleri ihlalleri bildirebilmeleri, Kendilerinin, ailelerinin ve çevresindekilerin COVID-19 salgınıyla ilgili sağlık durumlarını takip edebilmeleri, Ayrıca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasından COVID-19 salgını ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilmeleri de mümkün olabilmektedir.             Uygulamanın yaygın olarak kullanılmasının sağlanması, salgınla mücadelenin daha etkin hale getirilebilmesini ve vatandaşların kısa zamanda COVID-19 salgınıyla ilgili bilinçlenmelerini kolaylaştıracağından hayati önem taşımaktadır.             Bu kapsamda; İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde personel HES kodu sorgulaması yapılarak işyerine alınmasına, İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde hizmet almaya gelen vatandaşların da HES kodu sorgulaması yapılarak işyerine alınmasına, Yapılan HES kodu sorgulaması sırasında COVID-19 pozitif, COVID-19 pozitif hastanın temaslısı ve izolasyonda olması gerekirken izolasyonda olmayan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasına ve söz konusu kişilerin beyan adresine yönlendirilmelerinin sağlanmasına, Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb. vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde çalışan personel ve hizmet verilen vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulamasıyla işyerine giriş uygulamasının 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamasına, Alınan kararlara uymayan vatandaşlarla, bu kararın uygulanmasında ihmali görülen birim sorumluları hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   HES KODU NASIL ALINIR?
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Kararı
24 Eylül, 2020
"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı Karar Tarihi : 23/06/2020 Karar No : 2020/482 Konu Özeti : Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine, Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına, Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Şirketlerin UETS Hesapları Hakkında
11 Eylül, 2020
5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı'nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir. Odamıza kayıtlı olan şirketlerin de bu adresleri aktif hale getirerek, tebligatlarını bu yolla almaya başlaması gerekmektedir.
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Meksika
4 Eylül, 2020
TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmekte ve 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 17.00-18.30 saatleri arasında Meksika Birleşik Devletleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.      
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu